11 sty

Rozszerzenie działalności międzynarodowej firmy PRECYZJA

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności międzynarodowej firmy PRECYZJA – wdrożenie strategii eksportu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Przedmiot projektu, cele oraz planowane efekty: Przedmiotem projektu jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianą internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Główne założenia projektu prowadzą do: Wdrożenie projektu przyczyni się do intensyfikacji…
29 lis

Badanie zgodności oraz certyfikacja

Usługa w zakresie wykonania badań dotyczących zgodności oraz certyfikacja jedenastu typów urządzeń do obróbki drewna na potrzeby firmy Zakład Mechaniczny Precyzja Sp. z o. o.   Cele projektu i planowane efekty: Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wdrażania innowacji uzasadnionych rynkowo w firmie ZM Precyzja sp z o. o poprzez…
28 wrz

Prasa krawędziowa – obróbka blachy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego sposobu obróbki blachy przy użyciu prasy krawędziowej”.   mająca na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o.o. poprzez stworzenie nowego…
28 wrz

Projekt Rozdrabniacza

Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych zespołu tnącego rozdrabniacza, jak również opracowanie koncepcji oraz projektu toru komunikacyjnego dla produkowanego przez Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o. o. rozdrabniacza RJ-205/600/18,5  Cele projektu i planowane efekty: Przedmiotem projektu jest zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem ulepszonego produktu-rozdrabniacza RJ-205/600/18,5 poprzez opracowanie koncepcji, założeń projektowych…