Připravení koncepce a projektowych základu řezací soustavy skartovače, připravení koncepce a projektu komunikační dráhy pro přístroj RJ-205/600/18,5 vyráběný společností Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o. o.
 

Cíl projeku a plánované účinky:

Principem projektu je nákup výzkumných a rozvojových služeb spojených s připravení modernizačního projektu skartovače RJ-205/600/18,5 pomocí připravení projektových předpokladů a projektu implementace vylepšení vyráběného skartovače RJ-205/600/18,5.

Na základě zkušeností při skartování různých materiálů víme, že je těžko eliminovat drobné kovové částky ze skartovaných materiálů, proto je velmi zásadní úprava a vyladění řezací soupravy pro to aby byl schopen skartovat tyto drobné kovové materiály. Skutkem častého broušení a řezacích nožů jsou přestoje v práci a růst ekspolatačních nákladů.

Kontrola parametrů práce stroje a možnost jejich laděná na dálku pomáhá v zaručení profesionální podpory uživatelům. Uživatelé často nejsou dostatečně kvalifikováni na to, aby zvládli úpravu parametrů práce. Podpora na dálku umožní snížit náklady spojené s výjezdama techniků, a zvýší kvalitu monitoringu práce stroje. Díky tomu stroj bude déle sloužit a práce bude více efektivní.

Nabízené změny zvyšují dobu užitečnosti stroje. Sníží se také riziko poruchy, nepřetržitost práce tedy nižší náklady spojene s přestoji. Díky tomu můžeme dosahnout vyžší spokojenost uživatelů naších strojů.

Obdržená dotaze na nákup vůzkumých a rozvojových služeb umožní vyrobit moderní a innovativní zařízení, zavedeme výrazně vylepšený produkt a celkově bude to mít vliv na zvýšení obratu firmy. Firma bude vnímaná jako innovativní a obdrží náskok nad konkurencí, která nabízí podobné přístroje. Relizace projektu umožní navázat dlouhodobou spolupráci s výzkumnými centry, co bude mít také vliv na budoucí innovativní projekty firmy a její výrobky.

Hodnota projektu: 95 940,00 PLN

Hodnota Evropských Prostředků: 70 200,00 PLN

 


 

Naše firma využila prostředy Evropské Unie pro nákup laserové řezačky, tvrdoměru a výstavbu výrobní haly.