Dvojhriadeľový drvič shredder RF-137/260/3 kW

Dvojhriadeľový drvič shredder RF-137/260/3 kW

Výkon motora 3 kW
Napájanie 400 V – 50 Hz – 3 ph
Priemer fréz 137 mm
Dĺžka rezacích hriadeľov 260 mm
Počet rezacích hriadeľov 2 ks
Počet nožov na hriadeľu 10 ks
Veľkosť plniaceho boxu AxB 490mm x 490mm
Obrysový rozmer drviča AxBxH 960mm x 550mm x 1510mm
Hmotnosť 200 kg

RF-137/260/3 kW je najmenší drvič v našej ponuke. Tichá práca a malá veľkosť spôsobí, že je užitočný na miestoch s ombedzeným priestorom. Drvič je vybavený závitkovým prevodom a motorom s výkonom 3 kW. Zariadenie má riadiacu skrinku, ktorá realizuje program práce stroja. Veľkosť plniaceho boxu aj priemery otvorov v site môžu byť prispôsobené k požiadavkam klienta. Od priemeru otvorov v site závisí veľkosť frákcie drveného materiálu.

Stroj je odporúčaný na drvenie tenkých plastových, kartónovych elementov, papiera, drobného obalu, suchého pečiva, drobných kostí atp.

137-natura

Cena:
RF-137/260/3 kW: 5 600 EUR netto + 23% DPH ( Brutto: 6 888 EUR).

 

Opis prevádzky:
Nakladanie drveného materiálu sa uskutočňuje z hora plniacim lievikom drviča, ktorý vďaka svojej výške plní aj úlohu ochrany aj zaisťuje pred umiestnením rúk v prácovnom priestore. Drevenie materiálu je medzi dvoma otáčajúcimi sa hriadeľmi s rôznou rýchlosťou v opačných smeroch, s pripevnenými nožami, najčastejšie vo tvare trojzubnej frézy. Ozubené kolesá s rôznym počtom zubov spôsobia, že hriadele sa otáčajú s rôznymi rýchlostiami otáčania. Hrebenie slúžia na odstraňovanie materiálu z priestorov medzi nožami. Sito je element, ktorý dovoľuje prejsť len frakciam s požadovanou granuláciou. Riadiaca sústava zaisťuje nepretržitú prácu pri drvení materiálu. Každé dlhšie preťaženie motora, spôsobené hlavne trvdým materiálom, je odhalované ovládaním. Nasleduje vtedy zmnena otáčaní, aby dať späť drviace hriadele. Parametre práce možno nastaviť počítačovým programom. Po rozdrvení sa materiál vsypuje do nádoby alebo môže byť prepravovaný ďalej za pomocou pásového dopravníka. Zloženie nádoby zo stroja spôsobí vypnutie mikroprepínača, čo znemožňuje zapnutie zariadenia.

Uvedené ceny sa týkajú klientov majúcivch aktívne číslo DPH – EÚ.
Pre klientov, ktorí nemajú aktívne číslo DPH – EÚ ceny budú zvýšené o 23% dane.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem:
PN-EN ISO 12100:2011 Bezpečnosť strojov – Všeobecné pravidlá projektovania – Hodnotenie ohrozenia a zníženie ohrozenia
PN-EN 60204-1:2010 Bezpečnosť strojov – Elektrické vybavenie strojov – Časť 1: Všeobecné požiadavky

61
42