Drviče (shreddery)

Odborne projektované, riadne vykonané, spoľahlivé pri práci !!

Ponukáme Vám drviče (shreddery): dvojhriadeľové RF-137/260, RF-195/400, RF-240/600, RF-240/800 a jednohriadeľové RJ-260/600, RJS-260/800, RJS-345/800, RJS-345/1000. Medzi nimi sú stroje na drvenie dreva, ktoré dovoľujú účinne drviť palety a drevený odpad; aj stroje na drvenie plastu (fólie, plastového obalu atp.), povýrobného odpadu, elektrických vedení, kartóna, papiera a obdobného materiálu. Drviče sú predovšetkým odporúčané pre spracovateľské závody a recikláciu umelej hmoty, stolárske podniky, ako aj pre iné odvetvia, v ktorých existuje nevyhnutnosť drvenia. Naše stroje pre recikláciu umelej hmoty sa vyznačujú vysokým štandardom.

Kliknite na zvolený stroj na drvenie dreva alebo plastu, aby ste získali podrobné informácie.

Ponukané drviče majú Vyhlásenie o zhode ES osvedčujúce, že spĺňajú požiadavky európskej smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES aj požiadavky harmonizovaných noriem.

Drviče série RF-137
Dvriče série RF-195
Drviče série RF-290
Drviče série RJ RJS

Drviče majú Vyhlásenie o zhode ES osvedčujúce, že spĺňajú požiadavky európskej smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES aj požiadavky harmonizovaných noriem:

PN-EN ISO 12100:2011 Bezpečnosť strojov – všeobecné pravidlá projektovania – Hodnotenie ohrozenia a zníżenie ohrozenia
PN-EN 60204-1:2010 Bezpečnosť strojov – Elektrické vybavenie strojov – Časť 1: Všeobecné požiadavky